25jarigjubileumjanhulsegge - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
25-Jarig jubileum Broeder Jan Hulsegge 07 mei 2015
De accuboormachine van Jan Hulsegge

‘Bescheiden en niet op de voorgrond tredend.' Voorzitter meester Peter Geerse typeerde met deze twee kernwoorden broeder Jan Hulsegge tijdens de plechtige logezitting op donderdag 7 mei ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap van de Veritas Loge no.10

‘Mensen voor mensen', nou dat hebben we gedaan. Het was in 1998 naar het plaatje Cheb in Tsjechië, het was fantastisch. Jij had alles bij je zoals schroeven, een accuboormachine en ander gereedschap. Ik zei wat moet je hier mee op vakantie. Je antwoorde: ‘dat zie je wel als we er zijn'. Nou ik heb het gezien en geweten, aldus broeder en zwager Henk Pessink tijdens zijn feestrede. Zo bracht hij in herinnering de rolstoel ontoegankelijke vakantiehuisjes, een voorbeeld van de no-nonsens aanpak van Jan: we hebben alle drempels uit de huisjes gehaald zodat we er gemakkelijker naar binnen konden komen met de rolstoelen, en diverse bedden in elkaar geschroefd want het was wel een beetje krakkemikkig. Jan ik heb je binnen de Loge leren kennen als een geweldige broeder, je zei nooit veel maar als je wat zei dan was het ook wel goed raak ook.

Oorkonde en speld
De DGGM broeder Pomstra reikte namens het Algemeen Bestuur van de Grootloge de Oorkonde uit en feliciteerde Jan namens de Grootmeester en de Broederraad met zijn 25 jarig jubileum en sprak de jubilaris met een persoonlijk woord toe.
Voorzitter meester Peter Geerse speldde hem het teken van zijn 25 jarig lidmaatschap op.

Stevige plakken en gouden handjes
Broeder Hulsegge is een bescheiden zeker niet opvallende broeder.
Hij mengt zich niet vaak in discussies, maar luistert wel heel goed en als hij zich in een discussie mengt, gaat hij recht op zijn doel af en is hij ter zake. Ondervoorzitter meester Hans Peters ging in zijn slotwoord verder in op de functie van Jan in de commissie Algemene Zaken.
Als AZ man zorgt hij o.a. voor de hapjes. Stevige plakken worst en kaas worden er door hem afgesneden en eerst getest of ze wel door de kwaliteitscontrole komen.
Broeder Hulsegge is naast een plezierige, kleurrijke broeder, ook een broeder met "gouden handjes". Wij kunnen ons gelukkig prijzen met zo'n handige broeder binnen de Veritas Loge. Aanwezig waren 10 zusteren en 36 Ordeleden. De muziek werd verzorgd door muziekmeester br. Jan Hoeve.

Nazitting
Financieel secretaris Ruud Parijs meldde: Na de zitting begaven wij ons naar de antichambre waar wij de jubilaris persoonlijk konden feliciteren. In de nazitting konden wij daarna genieten van een drankje een heerlijk koud buffet en luisteren naar 10 sprekers van verschillende Loges. De jubilaris br. Hulsegge bedankte de broederen en de commissie AZ voor deze fijne sfeervolle avond.'

Sprekers
Herman Wildenberg - Verdraagzaamheid Loge Enschede
Gerda van Barneveld - Freya Rebekha Loge Enschede
Willem Pons - Neptunus 58 Den Helder
Harry Pomstra - DGGM
Joke Noordberger - Gaia Rebekha Loge Enschede
Pieter van Riesen - Grensland Loge Enschede
Lia van Riesen - Freya Rebekha Loge Enschede
Henny Broekhuijsen - Daphne Rebekha Loge Enschede
John Wijs - Verdraagzaamheid Loge Enschede
Henk Pessink - Veritas Loge

Terug naar de inhoud