Activiteiten - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
In deze rubriek vindt u een opsomming van activiteiten welke zoal in de loop van een jaar plaatsvinden en door één of meerdere commissies worden georganiseerd, bv.:

  • de Nieuwjaarsbijkomst voor leden met partners en genodigden.
  • de Eieraktie met het doel financiële middelen te verwerven voor het steunen van onze Maatschappelijke Activiteiten.
  • de jaarlijkse koffieochtend, gekoppeld aan een thema,voor leden met partner.
  • het bezoeken van andere loges in de regio of elders het land, in de vorm van een uitwisseling, een bijzondere gelegenheid, zoals bv. jubileum, een Tempelinwijding of een Rouwzitting.
  • een uitwisseling met loges in het buitenland, zoals het onderhouden van een hechte band met bv. de Gauss-Weber Loge in Göttingen, waarmee wederzijdse ontmoetingen plaatsvinden. De laatste jaren vergezellen de partners van de beide loges de broederen zelfs, waardoor de raakvlakken tussen de loges worden vergroot.
  • het onderhouden op de donderdagavonden in augustus van de persoonlijke contacten tussen de leden, die daar behoefte aan hebben, begeleid door een kopje koffie en/of drankje, tijdens het zomerreces (de maanden juli en augustus).
  • het organiseren van lezingen door personen van binnen of buiten de loge of andere interessante aangelegenheden, zoals bv. excursies.
  • het soms verlenen van fysieke inzet bij een project. (hetgeen niet alleen functioneel of kostenbesparend is, maar zeker tot veel plezier, handigheid en verbondenheid leidt).

In de loop van een jaar ontstaan vaak spontane aanvullingen op de benoemde activiteiten, welke vervolgens onder de broederen worden besproken en tot uitvoering gebracht. Kortom: er is meer dan voldoende gelegenheid om aansprekende zaken voor het voetlicht te brengen en te laten leiden tot het organiseren van een activiteit welke de gelegenheid biedt ieders inzichten in de wereld om hem heen te vergroten.
Dat verrijkt niet alleen jezelf, maar heeft mogelijk een verder reikend effect en dat behoort tot één van de grondbeginselen van onze Orde.

Terug naar de inhoud