Algemene Zaken (AZ) - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
De commissie AZ is onder meer verantwoordelijk voor alle huishoudelijke taken. Hieronder valt ook de inkoop van hapjes en drankjes t.b.v. loge zittingen en bijzondere bijeenkomsten. De verzorging van de inwendige mens bij bijzondere gelegenheden, zoals b.v. een zgn. broedermaaltijd, de inwijding van nieuwe broederen, de graden-verhogingen, bestuurs installaties en open avonden, alsmede de aankleding van de omgeving, dit alles behoort tot de taak van deze commissie.

Door de creatieve en vakkundige inzet van het AZ-team zijn de broedermaaltijden en de maaltijden met onze partners en andere genodigden telkens weer een hoogtepunt.

Ook organiseert deze commissie ieder jaar een zgn. koffie-ochtend.

De broederen en partners treffen elkaar dan op een locatie in de regio voor een informeel treffen, waarbij ook een thema centraal staat.

Traditioneel is het eiertikken in de periode van Pasen, een streekgebruik wat door de Veritas Loge in ere wordt gehouden. De feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst is ook een jaarlijks hoogtepunt wat door de commissie AZ wordt georganiseerd.

Enkele malen per jaar worden mensen van buiten de Veritas Loge uitgenodigd om een lezing te geven. Hierbij kunnen ook de familieleden van de broederen en/of andere belangstellenden worden uitgenodigd. Ook hierbij zorgt de Commissie AZ voor de hapjes en de drankjes.

Kortom, de commissie AZ is een organisatie, die van essentieel belang is voor het welslagen van de zittingen en overige bijeenkomsten en voorts bijdraagt aan een wederzijdse betrokkenheid tussen de broederen, familieleden en diegene die interesse hebben in het werk van de Odd Fellows.

De commissie AZ lijkt soms wel de "onzichtbare commissie", maar is onontbeerlijk voor het goed laten verlopen van veel zaken binnen de Veritas Loge en soms ook daarbuiten.

Ter afsluiting willen wij de schijnwerper nog even richten op een paradepaard van de Veritas Loge, nl. de traditioneel jaarlijks te houden Benefiet/Buffet-avond, die op wisselende lokaties plaatsvindt.

De Commissie Algemene Zaken tekent, in samenwerking met de Commissie Maatschappelijke Activiteiten, voor de organisatie van deze fantastische avond - waarvan de totale opbrengst altijd bestemd is voor een goed doel.
Terug naar de inhoud