excursiejoodsebegraafplaats - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
Excursie Joodse Begraafplaats 17 mei 2015
Zondag 17 mei j.l. vond er een excursie plaats voor leden van de Veritas Loge en belangstellenden. Het eerste deel van de middag werden zij rondgeleid op de Joodse Begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Een deskundige gids, vertelde gedetailleerd over de gebruiken, begrafenisrituelen en de toepassing van symbolen volgens de Joodse riten.

Eveneens werd stilgestaan bij de geschiedenis van bekende families uit Deventer en bezochten wij de graven van enige oud-Odd Fellows uit de tijd van onze oprichting, zowel als die uit het nabije verleden, die enige van onze broederen nog hebben meegemaakt in onze loge.

Vele, voor ons nieuwe wetenswaardigheden, maakten dit bezoek tot een boeiend geheel.

Op de naastgelegen oudste Algemene Begraafplaats van onze stad, volgde door een tweede begeleider nadere uitleg over dit bijzondere kerkhof. Vooraan de grafkelders van bekende Deventer zoals van de familie Birnie, familie IJssel de Schepper. Ook de graven van enige Deventer kunstschilders, waaronder Bokhorst werden bezocht en o.a bij deze families werd dieper ingegaan op hun levensgeschiedenis.

Deze begraafplaats is een Rijksmonument en het summier onderhoud aan al het groen wordt naar ecologische maatstaven uitgevoerd. Monumentale bomen, o.a. de zgn. "Kathedraal" sieren deze dagelijks geopende prachtige ruïnebegraafplaats.

Het door een ieder als zeer interessant ervaren programma, werd afgesloten met een bezoek aan het restaurant van het Vogeleiland om daar nog na te praten onder het genot van enige consumpties.

Pluim voor het organiserend comité !
Terug naar de inhoud