Op zoek naar de zin van het leven - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
oktober 2022 t/m juni 2023
Lezingen op zondagmiddag: Op zoek naar de zin van het leven
Dan maak je maar zin…

De Veritas Odd Fellow-loge in Deventer heeft onder de titel ‘Dan maak je maar zin…’ een lezingencyclus georganiseerd.  De cyclus bestaat uit een negental lezingen die de komende maanden op de tweede – en soms derde - zondag worden gehouden in het gebouw van de Odd Fellow Loge, het zogeheten Thomas Wildey Huis.

Er is in onze samenleving sprake van een merkwaardige paradox. De belangstelling voor zingevingsvragen en spiritualiteit neemt allengs toe. Maar de gevestigde instituties die zich hiermee van oudsher bezighouden, hebben het moeilijker dan ooit. Waar dat aan ligt? Wie zal het zeggen? Eén van de grootste denkers op dit gebied heeft ooit eens gezegd dat je geen antwoorden moet geven op de vragen die niet worden gesteld. En dat is wat die instituties vaak doen. Ze geven antwoorden op vragen die de mensen niet hebben, maar géén antwoorden op de vragen die mensen wel hebben.  

Wat geeft mijn leven zin? Wat doe ik hier op aarde en waarom doe ik wat ik doe? Wie ben ik? Dit zijn een paar zingevingsvragen die veel mensen zichzelf stellen. Mensen stellen deze ‘langzame vragen', omdat ze de betekenis van hun bestaan in het hier en nu willen kunnen ervaren. Op langzame vragen krijg je niet ter plekke een antwoord. De vragen en antwoorden rondom zingeving rijpen naarmate je er meer en diepgaander mee bezig bent. En… zingeving verbindt zich altijd met een ander thema in je leven: je werk, je relatie(s), je vrije tijd, je plek in de samenleving.

Er schuilt bij deze vragen altijd een addertje onder het gras. Bezig zijn met een zingevingsvraag is wat anders dan het oplossen van een cryptogram in de zaterdagkrant.
 
En je krijgt geen antwoord dat bij jou past als je een ander na-aapt of een wetenschappelijke definitie uit je hoofd leert. Zingevingsvragen zijn persoonlijk. Ze zijn niet uitwisselbaar met je vrienden, je buren en je familie. Het gaat om het vinden van je eigen stem. Die ene innerlijke stem die jou tot leven roept.

De Veritasloge heeft een negental sprekers gevonden die elke maand een tipje van de sluier oplichten over de wereld van de zingeving. Programmamaker Rinus van Warven trapt half oktober af met een inleiding op het thema. Vervolgens laat Mehdi Jiwa zien dat zingevingsthema’s geen westerse thema’s zijn, maar dat ze al bestonden in het oude India.
 
In december is het de beurt aan Fokke Obbema. Hij is journalist en schrijver van het boek ‘De zin van het Leven’, gesprekken over de zin van het bestaan.

Na de jaarwisseling spreekt Evert van de Ven over De kracht van het Hier en Nu. Hij vertelt hoe een denker als Eckhart Tolle laat zien wat zingeving kan betekenen voor je gevoel van geluk in het leven van alledag. Carla Boven laat zien hoe al die aspecten die met zingeving te maken hebben een plekje kunnen krijgen op alle gebieden van je bestaan. Petra Galama toont vervolgens hoe zingeving een belangrijke rol speelt in de relatie tussen ‘Jou’ en ‘Mij’. Harold Stevens geeft antwoord op de vraag wat de zin van het leven te maken heeft met de zin van het menselijk lijden. Wouter ter Braake vraagt zich af of je wel zinvol ouder kunt worden zonder deze trage vragen. En arts Henk Masselink laat zien of deze vragen te maken hebben met dat brede gebied van (gebrek aan) gezondheid in het schemergebied van leven en dood.

De lezingen worden gehouden in het Thomas Wildey Huis, J.P. Thijsseweg 100, Deventer.
 
Voor het navigatiesysteem: Postcode 7414 AE-Deventer.
 
Parkeren s.v.p. op het parkeerterrein van het Etty Hillesum Lyceum aan de overkant van het Thomas Wildey Huis.
 
De Hoofdingang van het Thomas Wildey Huis bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.
 
Door het gebruik van code 502 en het belletje (rechtsonder) wordt de deur voor u geopend.
 
De zaal is open vanaf 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. We sluiten om 17.00 af. Toegang € 10,-- (pinnen is helaas niet mogelijk). Iedereen is welkom.
 
Reserveren is aan te bevelen.
 
Telefoonnummer 0570-542350 of 0575-523209, of email: geersepmi@gmail.com
 
   
23-10-2022
Rinus van Warven
Inleiding op het thema zingeving
13-11-2022
Mehdi Jiwa
Zingeving in Oost en West
11-12-2022
Fokke Obbema
De essentie van ons bestaan
08-01-2023
Evert van de Ven
De kracht van het Hier en Nu - Eckhart Tolle
12-02-2023
Carla Boven
Huis van je Leven
12-03-2023
Petra Galama
De relatie tussen Jij en Mij
16-04-2023
Harold Stevens
Zin van leven en lijden
14-05-2023
Wouter ter Braake
Zinvol ouder worden
11-06-2023
Henk Masselink
Leven en dood
Terug naar de inhoud