veritasdag - Veritas Loge Deventer

Ga naar de inhoud
Veritas Dag 20 oktober 2013
Zondag 20 oktober vond het jaarlijkse uitje plaats van de Deventer Veritas loge No.10 voor leden en echtgenotes, alsmede vrienden, bekenden en overige geïnteresseerden.

De "Veritas-Dag" is de (wat uitgebreidere) opvolger van de bekende jaarlijkse koffieochtend. Doel: gezellig samenzijn en door een interessant programma ook iets opsteken van zaken waarmee de meeste deelnemers onbekend zullen zijn.

Om 10.30 uur werd men ontvangen met koffie en appelgebak bij Sallands Landbouwmuseum "De Laarman" gevestigd in een voormalige veevoederfabriek, gelegen op de flanken van de Luttenberg met een weids uitzicht over het prachtige landschap. Na het welkomstwoord van Hans Immink, voorzitter van de commissie Algeme Zaken van de Veritas Loge die deze dag hadden georganiseerd, werd er geluisterd naar een inleidende toespraak door een vrijwilliger van "De Laarman".
Daarna begon men aan een rondleiding door het museum. Naast de oude landbouwmachines viel er ook een smederij te bekijken, waar een smid liet zien hoe men in vroeger jaren dat handwerk uitoefende. Op een bovenverdieping van het museum was ook een expositie met fraaie schilderijen van koeien bewonderen. Meer over dit museum is te vinden op: www.delaarman.nl

Rond 13.00 uur werd ter plekke een lichte lunch gebruikt, bestaande uit soep en belegde broodjes.

Hierna vertrok men naar de naar de nabij gelegen paardenmelkerij 't Schanebroek waar men ontvangen werd met koffie en cake, waarna Nathalie Pronk, die samen met partner Michiel Scholten eigenaar is, op enthousiaste wijze de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf uitlegde. Dit vond plaats in de fraaie ontvangsruimte van waaruit men de paarden in hun stal zag staan. Uiteraard vertelde Nathalie ook welke produkten er zoal van paardenmelk worden gemaakt, waarna ze alle aanwezigen in de gelegenheid stelde om de melk te proeven. Daarna ging men de stal in en konden de paarden bekeken worden, waarna het melken van een drietal New Forest merries werd gedemonstreerd. Uitgebreide informatie betreffende dit bedrijf is te vinden op: www.paardenmelker.nl

Omstreeks 16.00 uur keerde men weer terug in "De Laarman", waar een smakelijke stamppotten maaltijd klaar stond. Met een slottoespraak van Hans Immink werd de maaltijd besloten. Uit het enthousiaste applaus wat daar op volgde bleek duidelijk hoezeer de deelnemers hadden genoten. Rond 18.00 uur kwam er een einde aan deze niet alleen interessante maar bovenal gezellige "Veritas Dag 2013".

Terug naar de inhoud